Nhận bản tin Online
Bài viết mới
21 Th2 2024

Blog Tự Động Hóa

Thư viện Phần mềm của MESCO về An toàn theo tiêu chuẩn IEC 61800-5-2
Điện-Điện tử

Thư viện Phần mềm của MESCO về An toàn theo tiêu chuẩn IEC 61800-5-2 

Trong quá trình nghiên cứa và phát triển các truyền động an toàn, phần đáng kể của nỗ lực là giảm chi phí có liên quan có thể được quy cho việc thực hiện các chức năng an toàn. MESCO Systems đã kết hợp nhiều chức năng liên quan đến an toàn trong một thư viện phần mềm. Nó có thể được triển khai rộng rãi và do đó cho phép các nhà sản xuất truyền động giảm đáng kể chi phí phát triển của họ và rút ngắn thời gian phát triển.

Phần mềm PC
Việc phát triển phần mềm PC tuỳ biến cho công nghệ Đo lường và Tự động hóa là một phần quan trọng của quang phổ truyền động dịch vụ MESCO.
• Các ứng dụng độc lập cho công nghệ đo lường và điều khiển
• Ghi lại các đo đạc đo, bảo dưỡng từ xa và truyền thông dịch vụ
• Tham số và công cụ chẩn đoán cho các thiết bị trường (Mô tả thiết bị điện tử, FDT)
• Hình dung, các hệ thống PLC, ứng dụng Client / Server
• Phần mềm để đo và thử nghiệm thiết bị, kỹ thuật sản xuất
• Ứng dụng cơ sở dữ liệu
Với các dịch vụ này, MESCO có thể cung cấp sự phát triển sản phẩm hoàn chỉnh từ yêu cầu đặc điểm kỹ thuật, điện tử và phát triển phần mềm lên đến phần mềm máy tính để đo đạc hoặc kiểm chứng – tất cả từ một nguồn.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *