Nhận bản tin Online
Bài viết mới
13 Th6 2024

Blog Tự Động Hóa

Thiết bị Profibus
Tự động hóa

Thiết bị Profibus 

Sản phẩm Thông tin:

– Thành viên cao cấp 12 Mbps NewsThe cốt lõi của repeater là giống với các ProfiHub;

– Nó có thể được cài đặt mà không có giới hạn và được trang bị mới nhất của giao diện RS 485.

– Dữ liệu liên tục được theo dõi cho sự hấp dẫn được thể hiện dữ liệu lọc.

– Mỗi kênh có on-board switchable chấm dứt và có thể điều khiển được 31 thiết bị.

– DB9 đáp nối được cung cấp cho ProfiTrace hoặc trong  bảo trì / kỹ thuật công cụ.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *