Nhận bản tin Online
Bài viết mới
21 Th7 2024

Blog Tự Động Hóa

Thị trường đo lường năng lượng dự báo đạt hơn 4 tỷ trong doanh thu
Đời sống & kinh tế

Thị trường đo lường năng lượng dự báo đạt hơn 4 tỷ trong doanh thu 

Sự phát triển mạnh được dự đoán cho thị trường phần cứng đo lường năng lượng với tổng doanh thu toàn cầu đến hơn 4.2 tỷ đô la tích luỹ hơn 5 năm tới.

Sự phát triển doanh số mạnh cho thị trường đo lường toàn cầu với các yếu tố sau: điện năng sử dụng tăng, hiệu quả năng lượng, chỉ thị của chính phủ, nhiều kiến thức hơn trong số những người chuyên nghiệp về lợi ích của đồng hồ đo phụ và sự lựa chọn tăng lên cho sự phối hợp điều khiển cấp hệ thống bao gồm các hệ thống tự động trong xây dựng và quản lý năng lượng. Các đồng hồ đo phụ tính toán cho 65% doanh thu đo lường toàn cầu trong năm 2012 và được dự đoán phát triển nhanh hơn các đồng hồ đo hạng công suất.

“Việc lắp các đồng hồ phụ cho phép chủ xây dựng ấn định chi phí và biết tổng mức tiêu thụ năng lượng ở một bộ phận, tầng hay ngay cả 1 máy,” theo Nicole Tuggle, chuyên viên phân tích cơ sở hạ tầng thông minh của HIS cho biết. “Điều này ảnh hưởng đến bộ phận kinh doanh chịu trách nhiệm giải thích cho mức tiêu thụ điện của họ. Khi người tiêu dùng trở nên hiểu biết hơn về việc sử dụng của mình và cách nó liên quan đến chi phí họ phải chịu, có một sự thúc đẩy hơn để có trách nhiệm cho những hoạt động của họ và giả mức tiêu thụ điện. Ngoài ra, định mức chi tiết hơn có thể nhấn mạnh các vấn đề trong các toà nhà, do đó sẵn sàng cho các cơ hội để tiết kiệm năng lượng”.

Phần lớn một nửa doanh thu toàn cầu trong năm 2012 cho các đồng hồ phụ là từ các ứng dụng công nghiệp và sản xuất. Tuy nhiên, các bộ phận này trong thời hạn lâu dài sẽ tính toán cho một sự chia sẻ doanh thu toàn cầu nhỏ hơn khi sự tăng trưởng nhanh hơn được dự đoán cho các ứng dụng thương mại đông đảo. Ví dụ chẳng hạn, việc vận chuyển và cơ sở hạ tầng được đưa ra kế hoạch để có sự tăng trưởng nhanh nhất cho các đồng hồ phụ toàn cầu, gấp đôi từ 40 triệu đô la trong năm 2012 đến hơn 80 triệu đô la trước năm 2017. Điều này đang được vận động bởi sự tăng trưởng trong hệ thống vận tải ở Trung Quốc nơi mà 82 sân bay mới được dự tính xây dựng và hơn 100 sân bay dự tính mở rộng dưới kế hoạch 5 năm của nước này.
Do sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và nhiều sáng kiến tiêu thụ điện năng hiệu quả đặt trong kết quả của kế hoạch 5 năm thứ 12, Châu Á được dự đoán có mức tăng trưởng doanh thu nhanh nhất cho thiết bị đo lường điện trong suốt 5 năm tới. Tuy nhiên, khu vực các nước Châu Mĩ vẫn còn thị trường lớn nhất trong các khoản doanh thu, ước tính khoảng 40% thị trường thiết bị đo lường năng lượng toàn cầu trong năm 2012. Về phương diện lịch sử, khu vực các nước Châu Mĩ có thị trường lớn nhất cho các thiết bị đo chất lượng công suất chi phí cao.
“Nhiều chỉ dẫn quốc gia và những sáng kiến đẩy mạnh hiệu quả năng lượng và giảm mức tiêu thụ năng lượng đang vận động thị trường trong thiết bị đo lường,” Tuggle cho biết; “sự tăng trưởng mạnh được dự tính trong vài năm tới cho thị trường này, và doanh thu được mong đợi đạt khoảng 1 tỷ đô la hàng năm trong năm 2017.”
“Thị trường thế giới cho xu hướng đo lường năng lượng năm 2013” là một phần danh sách đầu tư lưới thông minh toàn diện của IMS. Danh mục đầu tư bao gồm những nghiên cứu chuyên môn về đồng hồ đa năng, grid sensors, và tự động hoá phân phối mà công ty đang nghiên cứu khoảng hơn 15 năm. Báo cáo bao gồm các bảng kê về submeters, meters với chất lượng cao, thiết bị mạng, các ứng dụng công nghiệp, yếu tố mẫu, và chia sẻ thị trường cùng với sự giải thích và phân tích sâu sắc hơn. 
MT

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *