Nhận bản tin Online
Bài viết mới
21 Th2 2024

Thẻ: Hải Phòng

Sự kiện

Hải Phòng tiếp tục hấp dẫn FDI 

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hải Phòng cho biết, trong tháng đầu năm 2013, Hải Phòng đã thu hút được 5 dự án FDI mới với tổng số vốn 117,6 triệu USD và 1 dự án tăng vốn với tổng số vốn tăng thêm 0,5 triệu USD.

Nhà máy sản xuất của GE Energy tại Hải Phòng 

Nhà máy của GE Energy tại Hải Phòng sản xuất các linh kiện cho máy phát
điện và tua-bin của GE. Linh kiện sản xuất tại Việt Nam sẽ được chuyển
tới các nhà máy sản xuất và trung tâm bảo hành của GE trên toàn cầu để
cấu thành sản phẩm hoàn thiện