Nhận bản tin Online
Bài viết mới
24 Th7 2024

Thẻ: Etec

Sự kiện

ETEC kỷ niệm 10 năm thành lập 

Với sự chia vui của hơn 100 khách mời tại buổi lễ kỉ niệm 10 năm thành
lập Etec, trong 10 năm xây dựng và phát triển, đến nay, đội ngũ cán bộ
công nhân viên lành nghề, luôn phát huy khả năng và đồng hành cùng Etec
trong nhiều năm qua