Nhận bản tin Online
Bài viết mới
13 Th6 2024

Thẻ: Dpharp

Khác

DPharp cuộc cách mạng công nghệ số 

DPharp là tên gọi của một loại cảm biến áp suất kỹ thuật số độc đáo của
Yokogawa. Cảm biến đặc biệt này có tính năng làm việc, độ ổn định và độ
tin cậy vượt trội so với các loại cảm biến khác. Đây chính là “Trái
tim” của các dòng cảm biến áp suất của Yokogawa. Nhiều tính năng hữu
dụng đã được tạo ra dựa trên công nghệ độc nhất DPharp.