Nhận bản tin Online
Bài viết mới
24 Th7 2024

Thẻ: cuộc sống

Hoạt động trong & ngoài nước

Triển lãm ô tô Việt Nam 2009 “Cho cuộc sống thêm phong phú” 

Triển lãm Ô tô Việt Nam 2009 chính thức khai mạc từ ngày 19 đến
23/11/2009 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn – SECC, Thành phố
Hồ Chí Minh. Đây là triển lãm lần thứ 5 kể từ năm 2002, do Hiệp hội các
Nhà Sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Công ty CP Hội chợ và XTTM Á Châu
(ATFA) phối hợp tổ chức