Nhận bản tin Online
Bài viết mới
04 Th12 2023

Thẻ: công ty giấy

Đầu tư vào ngành giấy tăng: Mừng hay lo? 

Trong khi nhiều nước phát triển đang muốn đóng cửa các nhà máy giấy và
di dời đến nước khác thì ở Việt Nam hàng loạt dự án đầu tư vào lĩnh vực
này đã liên tiếp xuất hiện. Đây là tín hiệu đáng mừng hay đáng lo