Nhận bản tin Online
Bài viết mới
14 Th6 2024

Thẻ: công suất

Năng lượng

Công suất lưới điện thông minh 

Giống như một chiếc PC và điện thoại thông minh, hầu hết những ý tưởng
đột phá kết hợp với những thiết bị có sẵn bằng một cách nào đó sẽ cho
ra những giải pháp tốt nhất. Lưới điện thông minh cũng tương tự vậy