Nhận bản tin Online
Bài viết mới
24 Th7 2024

Thẻ: CompactRIO

TĐH quá trình sản xuất

NI CompactRIO bạn chưa bao giờ nhìn thấy trước đây 

Các phần mềm được thiết kế trên bộ điều khiển CompactRIO mới là bộ điều
khiển tiên tiến nhất, khả năng mở, và sản xuất trên thế giới. Bộ điều
khiển NI cRIO-9068 là một đỉnh cao của tầm nhìn được xác định bởi NI
CompactRIO cho gần một thập kỷ trước, và tầm nhìn chúng ta cho các hệ
thống nhúng của tương lai.

Cuộc thi rô bốt FIRST hợp tác với với National Instruments để cung cấp hệ thống điều khiển rô bốt thế hệ tiếp theo với CompactRIO và LabVIEW 

FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology), một
tổ chức không lợi nhuận được thành lập năm 1989 bởi kỹ sư và nhà phát
Dean Kamen, mục đích nhằm truyền cảm hứng cho những người trẻ tuổi trở
thành những nhà lãnh đạo khoa học và công nghệ.