Thẻ - Chính phủ Đức

Dự án TP Hồ Chí Minh Thế kỷ 21: Một sáng kiến chung giữa lãnh đạo thành
phố Hồ Chí Minh, Chính phủ Đức và Tập đoàn Siemens nhằm vạch ra phương
hướng phát triển trong tương lai cho thành phố năng động và đông dân
nhất Việt Nam

Đọc tiếp

Quảng cáo

Bài viết mới

IA VIETNAM - Đăng ký nhận tạp chí miễn phí

Điền thông tin của bạn và gửi về cho chúng tôi, IA Vietnam sẽ tư vấn và gửi cho bạn. Cảm ơn bạn đã hợp tác cùng chúng tôi

    X
    NHẬN TẠP CHÍ