Nhận bản tin Online
Bài viết mới
13 Th6 2024

Thẻ: CC-Link

Thiết bị công nghiệp

Cáp uốn tích hợp CC-Link 

Một nhà phát triển cáp uốn chuyên dùng trong những ứng dụng
linh hoạt, chẳng hạn những ứng dụng dùng bộ dẫn cáp, vừa đề
xuất một loại cáp truyền bus dùng trong hệ thống CC-Link công
nghiệp có đường truyền kiểu nối tiếp