Nhận bản tin Online
Bài viết mới
14 Th6 2024

Thẻ: Cập nhật

Cập nhật công nghệ – Khởi động nhanh (FSU) cho PROFINET IO 

Bắt đầu lên nhanh (FSU) đã được chỉ định cho PROFINET IO để có thể cho một thiết bị IO trên mạng có thể di chuyển ngay lập tức vào một các máy chủ cyclic trao đổi dữ liệu với một IO điều khiển. Những chức năng ưu tiên khi yêu cầu quan trọng đối với một số ứng dụng trong nhà máy tự động hóa.