Nhận bản tin Online
Bài viết mới
28 Th9 2023

Thẻ: Cảm biến vị trí

Điện-Điện tử

TURCK BIM-UNT Cảm biến vị trí xy lanh 

TURCK giới thiệu BIM-UNT, một loại cảm biến từ trường phổ biến phát hiện
vị trí của Pit tông trên xilanh chuẩn. BIM-UNT miễn dịch cao với EMC,
được bảo vệ phân cực, có những điểm đóng – ngắt chắc chắn và thời gian
đáp ứng nhanh.