Nhận bản tin Online
Bài viết mới
24 Th7 2024

Thẻ: Cảm biến quang

Điện-Điện tử

Cảm biến quang phát xạ LUT8/9 

Giải pháp tiêu chuẩn thân thiện với người dùng: Cảm biến quang phát xạ LUT8

• Hiệu chỉnh độ nhạy dễ dàng với 8 cấp độ
• Giám sát quá trình liên tục : hiển thị cường độ của phát xạ thông qua bộ chỉ báo biểu đồ thanh