Nhận bản tin Online
Bài viết mới
24 Th7 2024

Thẻ: các công ty tư vấn

Hoạt động trong & ngoài nước

Chương trình hỗ trợ kỹ thuật cho các công ty tư vấn và các trường đại học của Ban Thiết Bị Điện Hạ Thế của ABB Việt Nam 

Ngày 3 đến ngày 5 tháng 4 vừa qua, Ban thiết bị điện hạ thế ABB đã thực hiện chuyến công tác tham quan và hỗ trợ kỹ thuật cho các công ty tư vấn tại Hà Nội. Đây là chương trình hoạt động hàng tháng của ban hạ thế nhằm nâng cao mối quan hệ của ABB với mọi khách hàng đồng thời giúp các nhà tư vấn củng cố, bổ sung thêm các kiến thức và tiêu chuẩn mới của ngành điện cũng như các công cụ phần mềm tính toán thiết kế như DOC2.