Nhận bản tin Online
Bài viết mới
13 Th6 2024

Thẻ: Bridge

Thiết bị công nghiệp

Anybus Wireless Bridge 

Anybus Wireless Bridge cung cấp 1 kết nối không dây Bluetooth™ hoặc WLAN giữa các cấu đặt mạng Ethernet công nghiệp. Đây là ý tưởng cho việc truyền thông qua các khu vực nguy hiểm, các vị trí khó đạt tới hoặc với những lắp đặt di chuyển nơi mà cáp không mong muốn.