Nhận bản tin Online
Bài viết mới
24 Th7 2024

Thẻ: Bộ điều khiển lập trình được

Bộ điều khiển lập trình được (PLC) của OMRON 

Tất cả Các CP1E tích hợp trong một bộ PLC đem lại hiệu suất cao để tiếp
tục giảm chi phí bằng cách cho phép người dùng lựa chọn loại CPU tối ưu
từ các mô hình cơ bản loại E hoặc loại N ứng với nhiều kiểu ứng dụng