Nhận bản tin Online
Bài viết mới
21 Th7 2024

Thẻ: Bluetooth

Máy công nghiệp

Máy quét cầm tay SR61B 

SR61B của Intermec kết hợp công nghệ Bluetooth theo chuẩn công nghiệp
vào một máy quét cầm tay không dây hoàn hảo để độc lập thu thập dữ liệu
không dây giao tiếp kích hoạt bằng Bluetooth trong môi trường công
nghiệp