Nhận bản tin Online
Bài viết mới
24 Th7 2024

Thẻ: bảo mật

Bảo mật Byres bởi Belden 

Belden Inc. là công ty hàng đầu về truyền tín hiệu đã mua Byres Security Inc. để nâng cao khả năng bảo vệ các hệ thống tự động công nghiệp từ sự thâm nhập mạng, làm tăng mạng lưới của nó.