Thẻ - Áp kế

DPI 150 là một áp suất kế kỹ thuật số có độ chính xác và tính kinh tế
cao. Nó có thể đo áp suất trong các phạm vi khác nhau từ mức thấp 0 đến
10 lên đến 3000 psi (25 mbar to 200 bar) và cung cấp độ chính xác 0.01%
ở nhiệt độ 18°C to 28°C

Đọc tiếp

Quảng cáoIA VIETNAM - Đăng ký nhận tạp chí miễn phí

Điền thông tin của bạn và gửi về cho chúng tôi, IA Vietnam sẽ tư vấn và gửi cho bạn. Cảm ơn bạn đã hợp tác cùng chúng tôi

    X
    NHẬN TẠP CHÍ