Nhận bản tin Online
Bài viết mới
24 Th7 2024

Thẻ: Actuator

Điện-Điện tử

Mạng Sensor/Actuator 

INTERBUS được phát triển bởi tổ chức Phoenix Contact và ngày nay được INTERBUS Club user organization quản lý. INTERBUS là 1 mạng mở Fieldbus, được chuẩn hóa theo chuẩn quốc tế IEC 61158. INTERBUS thông dụng trong sản xuất ô tô.