Nhận bản tin Online
Bài viết mới
04 Th12 2023

Thẻ: ACS1000

Tự động hóa

Biến tần trung thế ABB 

ABB cung cấp sản phẩm và giải pháp biến tần trung thế cho mọi dải điện
áp và các ứng dụng trong các ngành công nghiệp như xi măng, mỏ, ngành
nước, nhà máy điện…