Nhận bản tin Online
Bài viết mới
14 Th6 2024

Thẻ: 2009

Sự kiện

Triển lãm MTA Việt nam 2009 

Công ty VCCI đã cùng Công ty Triển lãm
Singapore tổ chức họp báo chương trình triển lãm MTA VIETNAM năm 2009,
nhằm giúp thu nhỏ khoảng cách hợp tác kinh doanh giữa các nhà sản xuất
toàn cầu và doanh nghiệp Việt Nam