Nhận bản tin Online
Bài viết mới
18 Th5 2024

Blog Tự Động Hóa

Thiết bị công nghiệp

Sự đổi mới công tắc hành trình cho các cửa an toàn, trong nhà máy và các máy cơ khí sẵn sàng phục hồi về vị trí ban đầu nhanh chóng 

Công tắc hành trình thế hệ mới cho cửa an toàn từ phòng Tự Động hóa công nghiệp Siemens đã tỏ ra rất hiệu quả cao trong những ứng dụng thực tế. Ngoài ra nó cũng đáp ứng được tiêu chuẩn ASIsafe, cống tắc hành trình SIRIUS 3SF1324 cũng đáp ứng được những yêu cầu khắt khe về an toàn của SIL 2 /PL và ngõ ra logic đặc biệt như người vận hành nhận tín hệu hiệu từ nam châm và ngay lập tức sẽ mở những cửa an toàn theo thứ tự tín hiệu của nam châm để đưa các máy và nhà máy về chế độ an toàn trở lại, đây là đặc điểm phục hồi lại vị trí ban đầu nhanh hơn và đơn giản sau khi cửa mở. Công tắc hành trình thế hệ mới với công tắc lật và ASIsafe có sẵn trong ba dạng sau: với bộ phận hỗ trợ nhả khớp ở phía trước, với nhả khớp thoát ở phía trước cũng như cả hai bộ phận hỗ trợ nhả khớp ở phía trước và nhả khớp thoát ở phía sau.

Công tắc hành trình Sirius 3SF1324 được thiết kế đặc biệt cho các cửa bậc an toàn gắn nối tiếp với nhau hoặc khi một vài cửa bảo vệ được điều khiển thành một nhóm. Với tính năng này sẽ không cần còn là cần thiết để mở và đóng từng cửa riêng biệt theo thứ tự để có được trạng thái an toàn. Nó vừa giảm được thời gian dừng máy và đảm bảo rằng các máy móc và nhà máy phục hồi về trạng thái hoạt động một cách nhanh nhất. Các kỹ sư của Siemens đã có những cải tiến một logic đặc biệt cho công tắc hành trình thế hệ mới: Sự tác động 2 lần của cơ cấu chấp hành là cần thiết theo yêu cầu trong tiêu chuẩn của SIL 2/PLd bây giờ đã được thực hiện trong công tắc. Thông tin này sau đó được gửi an toàn tới hệ thống điều khiển bằng một trong hai kênh truyền ASIsafe, trong khi đó kênh thứ hai được sử dụng đồng thời để truyền tín hiệu trạng thái hoạt động hoặc trạng thái khóa liên động của nam châm.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *