Nhận bản tin Online
Bài viết mới
24 Th7 2024

Blog Tự Động Hóa

Đời sống & kinh tế

Siemens kết thúc thành công năm tài khóa 2015 

Ông Joe Kaeser, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Siemens AG – Ảnh: Siemens cung cấp.
Siemens đã đạt được định hướng đề ra cho năm tài khóa 2015 và chủ trương một kế hoạch tham vọng cho năm tài khóa 2016.

Trong năm tài khóa 2015, đơn hàng tăng 6%, đạt 82,3 tỷ Euro. Doanh thu cũng tăng 6%, đạt 75,6 tỷ Euro. Không tính các tác động của tỷ giá trao đổi ngoại tệ và danh mục đầu tư thì cả đơn hàng và doanh thu đều giảm 1% so với cùng kỳ năm trước khi. Tỷ lệ đơn hàng chưa xử lý đạt 1,09%. Biên lợi nhuận của mảng kinh doanh thuộc lĩnh vực Công nghiệp là 10,1 %. Lãi ròng đạt tổng cộng 7,4 tỷ Euro (năm tài khóa 2014: 5,5 tỷ Euro). Lãi cơ bản trên một cổ phiếu là 8,84 Euro, cao hơn 39% so với năm 2014. 

“Chúng tôi thực hiện thành công những gì chúng tôi cam kết và đang ở vị thế vững vàng để triển khai kế hoạch của công ty cho năm sắp tới”, ngài Joe Kaeser, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Siemens AG phát biểu. Cho năm tài khóa 2015, Ban Điều hành và Ban Giám sát của Siemens AG đề xuất các cổ đông tại Đại hội Cổ đông Thường niên diễn ra vào tháng 1 năm 2016 sẽ thông qua lãi cổ tức là 3,50 Euro (năm tài khóa 2014 là 3,30 Euro). 
Siemens cũng dự định sẽ mua lại cổ phiếu với tổng giá trị lên đến 3 tỷ Euro trong vòng 36 tháng tới. “Với chương trình mua lại cổ phiếu đã được lên kế hoạch, chúng tôi muốn đảm bảo rằng cổ đông của chúng tôi sẽ liên tục tham dự vào thành công của công ty” theo lời ông Rafl P. Thomas, Giám đốc Tài chính của Siemens AG. 
Tổng mức lợi nhuận chia sẻ cho nhân viên vào khoảng gần 2,2 tỷ Euro tiền mặt và cổ phiếu, cộng thêm 200 triệu Euro được công ty rót qua Quỹ Chia sẻ Lợi nhuận của Siemens. Chương trình chia sẻ lợi nhuận bằng cổ phiếu cho nhân viên được Siemens áp dụng từ một năm trước, qua đó cho phép nhân viên tham gia đóng góp trực tiếp vào thành công của công ty. 
 
Siemens dự đoán trạng thái mềm mỏng hơn về môi trường kinh tế vĩ mô và sự tiếp nối tình trạng phức tạp về môi trường địa chính trị trong năm tài khóa 2016. 
Tuy nhiên, công ty vẫn kỳ vọng đạt tăng trưởng lợi nhuận ở mức trung bình. Với mảng kinh doanh Công nghiệp, công ty hy vọng sẽ đạt lợi nhuận biên từ 10% đến 11%. Thêm vào đó, Siemens dự đoán rằng lãi cơ bản trên một cổ phiếu (EPS) từ lợi nhuận sau thuế sẽ nằm trong khoảng từ 5,90 Euro đến 6,20 Euro so với mức 5,18 Euro đạt được trong năm tài khóa 2015 (chưa bao gồm 3,66 Euro trên một cố phiếu nhờ khoản thu từ việc bán bộ phận kinh doanh thiết bị trợ thính và cổ phần ở công ty BSH).

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *