Nhận bản tin Online
Bài viết mới
14 Th4 2024

Blog Tự Động Hóa

Rockwell Automation® FactoryTalk® Historian Machine Edition (ME)   Giảm thiểu rủi ro ngừng máy
Thiết bị công nghiệp

Rockwell Automation® FactoryTalk® Historian Machine Edition (ME) Giảm thiểu rủi ro ngừng máy 

Bộ FactoryTalk Historian Machine Edition là một môđun bán dẫn phục vụ cho việc thu thập dữ liệu trên máy. Nó có tính năng là hạn chế phần mềm, không có chi tiết chuyển động và giảm nguy cơ thất thoát dữ liệu do mạng hay hệ thống khác bị gián đoạn.
Phần mềm tạo ra dữ liệu sản xuất thời gian thực để cải thiện chất lượng sản phẩm, tăng tốc đưa sản phẩm ra thị trường và hỗ trợ việc tuân thủ các qui định. Nó cho phép các nhân viên ở các địa điểm khác nhau và ở các cấp vận hành khác nhau xem và phân tích dữ liệu tiền sử. FactoryTalk Historian ME, với thiết kế hoạt động độc lập. có thể thu nhận dữ liệu từ xa trong môi trường khắc nghiệt như thiết bị khoan, giếng, và các vị trí không thể truy cập khác.
Nó cũng cho phép các nhà chế tạo máy sát hạch trước việc thu thập dữ liệu các máy móc của họ để đẩy nhanh việc lắp đặt tại hiện trường, cấu hình và xác nhận tính hợp lệ. Dữ liệu thu nhận tạo ra thông tin tiền sử giúp cung cấp trình tự hiệu quả cho việc phân tích sự kiện.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: http://discover.rockwellautomation.com/historian

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *