Nhận bản tin Online
Bài viết mới
14 Th4 2024

Blog Tự Động Hóa

Tự động hóa

Profinet trong tự động hóa quá trình 

Với việc hoàn tất tóm tắt ứng dụng “PROFINET cho tự động hóa quá trình”, PROFIBUS & PROFINET International (PI) đã đạt được mốc quan trọng khác cho PROFINET. Vì thế, PROFINET phù hợp cho cả tự động hóa quá trình và sản xuất – tương tự như PROFIBUS.
Tự động hóa quá trình yêu cầu nghiêm ngặt trong sự chính xác và tính hữu hiệu. Chẳng hạn, các nhà máy phải sản xuất 24 giờ/ngày, 365 ngày/năm mà không ngừng nghỉ, và điều này thường phải được duy trì liên tục trong 15 năm hoặc hơn. Nó phải có thể thay đổi bất cứ lúc nào trong suốt quá trình hoạt động của nhà máy để cải thiện quá trình sản xuất liên tục. Nguyên nhân gây lỗi phải được nhận diện, bất chấp sự phức tạp của các cảm biến và bộ truyền động được sử dụng. Một thử thách khác là số lượng tín hiệu trong nhà máy rất lớn cơ bản có thể lên đến 100,000.
Những yêu cầu này đem lại 4 khía cạnh chủ yếu được kết hợp trong 1 hồ sơ mới :
• Sự tích hợp của bus trường hiện có
• Cấu hình vận hành.
• Đồng bộ hóa và cố định thời gian
• Giảm sự rườm rà
Hiện nay, các tài liệu đã có sẵn, các nhà sản xuất có thể bắt đầu thực hiện các tính năng này trong sản phẩm PROFINET cho các ứng dụng trong tự động hóa quá trình. Điều này sẽ là cách nhẹ nhàng nhất cho giải pháp tự động tối ưu hóa chi phí và sự quan trọng đặc biệt trong vấn đề bảo hộ sự đầu tư cho các nhà máy tồn tại và cho sự mở rộng trong tương lai của họ.
Cơ giới hóa thích hợp làm nền tảng cho ứng dụng “PROFINET trong tự động hóa quá trình” đã được bao hàm tính năng của PROFINET V2.3, điều này làm giảm thời gian cho SPS/IPC/DRIVES. Những đặc tính thích hợp cho tự động hóa quá trình, phiên bản mới của PROFINET Specification cũng bao hàm những tính năng cho hiệu suất cao.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *