Nhận bản tin Online
Bài viết mới
22 Th2 2024

Blog Tự Động Hóa

PROFINET là chuẩn tại quốc gia Trung Quốc
Sự kiện

PROFINET là chuẩn tại quốc gia Trung Quốc 

Hình ảnh: Chủ tịch PI Karsten Schneider tại buổi lễ.

Karlsruhe, 18 tháng 9 năm 2014: Một cột mốc quan trọng cho việc sử dụng PROFINET trên toàn thế giới đã đạt được vào ngày 16 tháng 9 tại Bắc Kinh. Trong một buổi lễ chính thức ở Diaoyutai State Guesthouse, PROFINET được công nhận là tiêu chuẩn quốc gia của Trung Quốc bởi Tiến sĩ Sun Wei, Giám đốc Cơ quan Quản lý Tiêu chuẩn của Trung Hoa Dân Quốc (SAC). Điều này mở đường cho các nhà sản xuất Trung Quốc và người sử dụng dựa trên một tiêu chuẩn đáng tin cậy, ổn định và tương lai chứng minh. Đây là việc đã được thừa nhận trong một buổi lễ chính thức với sự có mặt của hơn 150 đại diện cấp cao. Một biểu hiện đặc biệt cảm ơn cũng đã được trao cho các chuyên gia của PI và ITEI (phòng thí nghiệm kiểm tra PI ở Trung Quốc) cũng như ban tiêu chuẩn hóa quốc gia Trung Quốc SAC / TC124. Quy trình Đo lường, có phối hợp chặt chẽ thực hiện cam kết tiêu chuẩn này.

Tiến sĩ Sun nhấn mạnh rằng PROFINET đã được sử dụng rộng rãi ở Trung Quốc trong một thời gian và các nhà sản xuất thiết bị Trung Quốc đã bắt đầu tích hợp vào các thiết bị PROFINET của họ và một số thậm chí còn được chứng nhận trong phòng thí nghiệm kiểm tra PROFINET ở Bắc Kinh.
Điều này cũng được nhấn mạnh bởi Tiến sĩ Karsten Schneider, Chủ tịch PI (PROFIBUS & PROFINET International). “Thực tế một quốc gia mà có tới ba Trung tâm Thẩm quyền PI được thành lập ở Trung Quốc trong năm nay cho thấy một cách chắc chắn bắt nguồn từ công nghệ của chúng tôi là ở châu Á. PI Trung Quốc trong những năm gần đây phát triển thành Hiệp hội PI khu vực lớn thứ ba.”
Chính lợi ích cho người dùng và các nhà sản xuất là sự hỗ trợ của địa phương cho các dự án của họ. Nó làm nên một sự khác biệt cho dù sự hỗ trợ được cung cấp bằng tiếng Anh hoặc bằng tiếng mẹ đẻ của các kỹ sư. PI có thể cung cấp trong gần 30 nước trên thế giới. 
Với việc ban hành tiêu chuẩn quốc gia của Trung Quốc, PROFINET đang lây lan nhanh hơn ở Trung Quốc và các nhà sản xuất bổ sung hỗ trợ chuẩn giao tiếp này. Với PROFINET được nhấn mạnh vai trò dẫn đầu trong tự động hóa công nghiệp. 
Chủ tịch PI Karsten Schneider có mặt tại buổi lễ chính thức vào ngày 16 tháng 9, khi PROFINET đã được công bố tiêu chuẩn quốc gia ở Trung Quốc: “Với việc ban hành tiêu chuẩn quốc gia của Trung Quốc, PROFINET đang lây lan nhanh hơn ở Trung Quốc và các nhà sản xuất bổ sung hỗ trợ chuẩn giao tiếp này.”

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *