Nhận bản tin Online
Bài viết mới
21 Th7 2024

Blog Tự Động Hóa

PROFIcareer Hoa Kỳ
Điện-Điện tử

PROFIcareer Hoa Kỳ 

Bạn có thể đã làm việc với Trung tâm Giao diện PROFI (PIC) ở Johnson City, TN trước đây – cho dù đó là một lớp đào tạo được chứng nhận, hội thảo một ngày, kiểm tra chứng nhận thiết bị hoặc chỉ trợ giúp về giao tiếp và thực hiện PROFINET…

Bây giờ bạn có cơ hội tham gia nhóm PIC!
Chúng tôi đang tìm kiếm một kỹ sư đa năng, không chỉ có khả năng nắm vững tất cả các khía cạnh của công nghệ PROFINET mà còn là một nhà giao tiếp tuyệt vời!
Trách nhiệm chính là:
Test Lab Chứng nhận thử nghiệm và mở rộng phạm vi dịch vụ được cung cấp ngày nay
PROFINET hỗ trợ và tư vấn công nghệ cho các nhà cung cấp, người dùng cuối và OEM
Quảng bá và giảng dạy các công nghệ được hỗ trợ trực tuyến và trực tiếp
Yêu cầu của chúng tôi là:
BS hoặc MS EE / CS hoặc bằng cấp liên quan
Quen thuộc với các nền tảng phát triển nhúng hiện tại trong thời gian thực bao gồm Linux (dựa trên ARM)
Hiểu biết tốt về ngăn xếp truyền thông Ethernet và phương pháp triển khai phổ biến
Có kinh nghiệm trong giao thức Ethernet chụp và phân tích với Wireshark
Vị trí này là một phần của tổ chức R&D của Công nghiệp Siemens tại địa điểm Johnson City, TN của họ. 

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *