Nhận bản tin Online
Bài viết mới
21 Th2 2024

Blog Tự Động Hóa

PI chuẩn hóa Ethernet trong quy trình tự động hóa
Tự động hóa

PI chuẩn hóa Ethernet trong quy trình tự động hóa 

NAMUR, Hiệp hội người sử dụng công nghệ tự động hóa trong các ngành công nghiệp chế biến, đã vạch ra các yêu cầu cho việc áp dụng Ethernet trong lĩnh vực này trong một bài báo “An Ethernet communication system for process industry”. Như một giải pháp cho vấn đề này, một lớp vật lý tương ứng – được gọi là APL (Advanced Physical Layer) – đang được tạo ra cho truyền thông dựa trên Ethernet trong lĩnh vực các hệ thống quá trình, như là một phần của một dự án chung của các công ty công nghiệp truyền động và các chức trong ttruyền động, trong đó PI (PROFIBUS & PROFINET International) đang đóng vai trò là người dẫn đầu.

Dự án này dựa trên tiêu chuẩn Ethernet mới mà các yêu cầu kỹ thuật của nó hiện đang được phát triển bởi nhóm làm việc IEEE 802.3cg, cho 10Mbit / s thông qua một hệ thống hai dây và lên tới 1.000 m kể cả nguồn điện tùy chọn. Mục đích của dự án là xác định các hướng dẫn cần thiết cho việc sử dụng tiêu chuẩn mới trong các khu vực nguy hiểm và để xác định các yêu cầu và công cụ để kiểm tra sự phù hợp và kiểm tra EMC. Giải pháp cũng được thiết lập để được kiểm tra trong bối cảnh thiết kế tham khảo và triển khai thí điểm.
Là một phần của sự tiến bộ hơn nữa của ngành công nghiệp 4.0 và IIoT, Ethernet (và do đó PROFINET) sẽ thành lập chính nó trong quá trình tự động hóa. PROFINET là nhanh, mạnh mẽ, linh hoạt, mở và cung cấp một loạt các chức năng cho các nhiệm vụ cụ thể của ngành công nghiệp quá trình. Điều này bao gồm cơ chế Redundancy tối ưu, “Cấu hình trong RUN” để trao truyền động thiết bị trơn tru trong quá trình vận hành, và Time Stamping để ghi lại chuỗi sự kiện … Với sự ra đời của thị trường FDI như là một công nghệ tích hợp và triển khai PA Profile 4.0, PROFINET đã thực hiện thêm hai bước nữa để tự động hóa quá trình.
Điều duy nhất vẫn còn thiếu là một giải pháp mà các thiết bị PROFINET cũng có thể được cung cấp để sử dụng trong các khu vực nguy hiểm và trong công nghệ hai dây bao gồm nguồn điện tùy chọn trên đường dữ liệu (tương tự như PROFIBUS PA). Và đây chính là định hướng công nghệ của dự án APL.
Mười một nhà cung cấp có uy tín về các hệ thống và thiết bị tự động hóa quá trình – ABB, Endress + Hauser, Krohne, Pepperl + Fuchs, Phoenix Contact, Rockwell Automation, Samson, Siemens, Stahl, VEGA và Yokogawa – đang hợp tác với PI trong dự án này, là các truyền động chức FieldComm Group và ODVA.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *