Nhận bản tin Online
Bài viết mới
21 Th7 2024

Blog Tự Động Hóa

Phần mềm SCADA HONEYWELL – EXPERION HS R311
Tự động hóa

Phần mềm SCADA HONEYWELL – EXPERION HS R311 


Là gói giải pháp của Honeywell cho các ứng dụng SCADA vừa và nhỏ

• Cấu trúc mở, cấu hình Client-Server thực thụ
• Phần mềm HMI trực quan và sinh động
• Khả năng thu thập dữ liệu siêu việt
• Sử dụng các chức năng của hệ thống Experion
• Tính năng Redundancy


Tối thiểu hóa chi phí đầu tư – Tối ưu hóa giá trị hệ thống
Các lĩnh vực ứng dụng
• Dầu khí , Hóa dầu
• Hóa chất, phân bón
• Khoáng sản, thép
• Nhà máy điện, phân phối điện
• Xi măng, Sứ, Thủy tinh
• Thực phẩm, nước giải khát
• …

I. Đặc tính của hệ thống SCADA Experion HS

– Kiến trúc hệ thống Server/Client trên nền Ethernet
– Lõi của hệ thống dựa trên phần mềm Honeywell Experion R301

 • Tích hợp các màn hình đã được cấu hình trước (>300): nhóm, chi tiết, biểu đồ, cảnh báo, sự kiện….
 • Phần mềm giao diện HMIWeb, Lập trình Scripting (VB) cho các màn hình hiển thị
 • Lưu trữ dữ liệu mở rộng – lấy mẫu và trung bình, lưu trữ
 • Biểu đồ thông số cải tiến – trên 32 điểm/biểu đồ, khả năng đánh dấu sự kiện
 • Tạo báo cáo – Cảnh báo, tập tin Excel, file tự chọn, báo cáo theo mẻ…
 • Quản lý hiệu quả Cảnh báo/Sự kiện
 • Giao tiếp với các hệ thống khác của Honeywell như Safety Manager, Master-Logic …
 • Driver cho thiết bị các hãng khác: A-B PLC, Modbus, OPC Client…

– Sử dụng chuẩn kết nối mở – OPC Server , Excel Data Exchange, ODBC Driver
– Hoàn toàn tương thích với mạng Ethernet
– Số lượng điểm / hệ thống: 50-2050 điểm, được mở rộng theo quy tắc 100 hay 1000 điểm
– Tiêu chuẩn 1 Station/hệ thống, cho phép mở rộng đến 5 station.
– Giảm đáng kể chi phí đầu tư so với hệ thống Experion PKS
– Dễ dàng nâng cấp lên hệ Experion PKS
– Kiến trúc thống nhất

II. Các Module của phần mềm SCADA Experion HS

1. Configuration Studio
– Cung cấp khả năng tập trung hóa cho các tác vụ về cấu hình hệ thống

2. Station – Màn hình cho các vận hành viên

– Các màn hình tiêu chuẩn

 • Màn hình chi tiết về nhóm
 • Màn hình biều đồ thông số

– Biểu đồ thông số và dữ liệu Historization

 • Thu thập dữ liệu trên phạm vi rộng, giúp cho việc tinh chỉnh loop điều khiển dễ dàng (1s, 5s-mặc định, 1ph, 1h, 1 ngày..)
 • Có thể lưu trữ bất kỳ thông số nào (PV, SP, Output ..)
 • Cấu hình biểu đồ nhanh chóng khi hệ thống online hoặc thông qua quá trình nhập thông số
 • Khả năng lưu trữ không giới hạn, quản lý dữ liệu nhanh chóng và trực quan

3. Quick Builder – Module cấu hình SCADA
– Người sử dụng có thể tạo và lưu trữ cấu hình cơ sở dữ liệu
– Thực thi theo chế độ từng project. VD: Nếu bạn muốn cấu hình 1 controller mới bạn có thể tạo 1 project riêng cho controller đó.
– Download project ( hay một phần của nó ) vào Server, khi đó project sẽ là một phần của cơ sở dữ liệu. Khi cần thiết chỉ cần cập nhật project và lặp lại quá trình download
– Cho phép Upload dữ liệu từ cơ sở dữ liệu vào project trong Quick Builder chỉnh sửa và sau đó download trở lại Server.

4. HMIWeb Display Builder – Module tạo màn hình giao diện

– Công cụ tạo màn hình đồ họa chính của hệ thống Experion SCADA

– Công cụ vẽ hình

 • Các hình động tiêu chuẩn chẳng hạn như: báo mức, hộp Combo, hộp chọn, nút nhấn, cho phép sử dụng các hình Bitmap/JPEG …
 • Thư viện hình vẽ tích hợp sẵn với các đối tượng 3-D (bơm, van, bồn…)
 • Trình duyệt điểm (Point Browser)
 • Các đối tượng biểu đồ với các tính năng tiêu chuẩn
 • Bảng dữ liệu cảnh báo, sự kiện
 • Các màn hình Pop-up (faceplates, bảng điều khiển…)
 • Hỗ trợ ActiveX cho tài liệu và điền khiển
 • Tạo Script cho các trang màn hình (VBSrcipt, Jscript)
 • Hỗ trợ nhúng Video trực tiếp
 • Truy cập màn hình tiêu chuẩn từ màn hình đồ họa

5. Tích hợp báo cáo (Report)

– Cấu hình báo cáo trực tuyến

 • Theo dõi cảnh báo/sự kiện và thao tác của vận hành viên
 • Tích hợp báo cáo với Microsoft Excel Report (sử dụng Excel Data Exchange)
 • Báo cáo theo mẻ (dành cho các ứng dụng liên quan đến xử lý nhiệt)
 • Báo cáo theo dạng file tự do
 • Báo cáo theo từng điểm ( phân tích thời gian mất tín hiệu, chuyển chức năng manual, loại bỏ chức năng cảnh báo…)
 •  Kích hoạt báo cáo theo định kỳ, sự kiện hoặc theo yêu cầu
 • Xuất Report ra màn hình, máy in, tập tin hay máy tính khác
 • Chức năng bảo mật

– Báo cáo dạng Microsoft Excel: được thiết lập thông qua Experion Microsoft Excel Data Exchange Wizard

 • Sử dụng thời gian thực hay dữ liệu trong quá khứ
 • Kết hợp với các công cụ tính toán của Excel
 • Có thể xem được trên Station
 • In báo cáo định kỳ hay theo sự kiện

6. Quản lý Alarm/Event ( Cảnh báo/Sự kiện )
– Lợi ích của trình quản lý Alarm/Event:

 • Cảnh báo theo mức ưu tiên
 • Tóm tắt cảnh báo tiêu chuẩn/sự kiện/hệ thống/thông tin
 • Các thông báo có thể được cấu hình đi cùng cảnh báo
 • Lọc cảnh báo tùy chọn (theo mức ưu tiên, kiểu, asset, tình trạng, xác nhận…)
 • Vận hành viên có thể thêm thông tin vào cảnh báo và sự kiện
 • Mức cảnh báo ưu tiên cấu hình theo màu
 • Trực tiếp hiển thị màn hình đồ họa và chi tiết điểm
 • Màn hình liệt kê tóm tắt các sự kiện của hệ thống như cảnh báo, xác nhận cảnh báo, tình trạng vận hành, cảnh báo về truyền thông
 • Các báo cáo tiêu chuẩn về cảnh báo/sự kiện và thời gian cảnh báo

7. OPC Data Access Server
– Experion HS sử dụng OPC Data Access Server 2.05 (hoặc mới hơn)
– Experion HS đóng vai trò là OPC Server cho các Client khác
– Có khả năng cung cấp điểm/thông số cho các Client khác
– Hỗ trợ tùy chọn tag(point)

8. Module giao tiếp cho ODBC
– Hỗ trợ SQL queries dựa trên dữ liệu Experion HS

 • Bảng SQL cho điểm, dữ liệu quá khứ và sự kiện
 • Bất kỳ ứng dụng tương thích ODBC có thể yêu cầu dữ liệu (MS Access, MS Query, Crystal Report)
 • Được tích hợp với tài khoản truy cập của vận hành viên trên hệ thống Experion HS
 • Có giới hạn về lượng dữ liệu giao tiếp

9. Tùy chọn gửi tin nhắn cảnh báo
– Cung cấp khả năng cảnh báo sử dụng tin nhắn SMS

 • Nhắn tin cảnh báo cùng lúc tới nhiều số điên thoại
 • Định nghĩa nội dung thông tin gửi đi: thời gian, ngày tháng, ID điểm, cảnh báo, mức ưu tiên, mô tả và giá trị

10. Tùy chọn lập kế hoạch điều khiển cho điểm:
– Cho phép giám sát việc điều khiển xảy ra tại thời điểm hẹn trước

 • Việc lập kế hoạch cho phép các điểm tương tự hay điểm trạng thái được điều khiển theo quy tắc 1 lần hoặc định kỳ
 • Dễ dàng thiết lập thông qua bảng lập kế hoạch

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *