Nhận bản tin Online
Bài viết mới
03 Th10 2023

Blog Tự Động Hóa

Nhà máy của bạn “xanh” như thế nào?
Khoa học & công nghệ

Nhà máy của bạn “xanh” như thế nào? 

“Những kết quả của họ cho thấy rằng tiết kiệm năng lượng bền vững thật sự có thể thực hiện được và chính tôi, ngay bây giờ, đã bị thuyết phục bởi PROFIenergy sẽ trở thành một công nghệ quan trọng cho phép quản lý nguồn năng lượng trong tương lai gần.”
Chào mừng đến với PROFINEWS! Chúng tôi vừa mới tổ chức thêm một hội nghị PI thành công rực rỡ ở đây – tại Đức và tôi vui mừng thông báo là đã có trên 250 người tham dự, một dấu hiệu của tầm quan trọng ngày càng tăng gắn liền với công nghệ kép PROFIBUS và PROFINET! Hội nghị có tên “Tự động hóa và hiệu quả năng lượng” và tôi rất vui khi thấy hình bóng PROFIenergy mới của chúng ta đang được thí điểm trên những ứng dụng thực tiễn. Chúng tôi cũng đã nghe nói từ một trong những học viện của chúng tôi tại Đức (AIT từ FH Cologne) về việc thẩm định năng lượng tại nhiều nhà máy thực tế. Những kết quả của họ cho thấy rằng tiết kiệm năng lượng bền vững thật sự có thể thực hiện được và chính tôi, ngay bây giờ, đã bị thuyết phục bởi PROFIenergy sẽ trở thành một công nghệ quan trọng cho phép quản lý nguồn năng lượng trong tương lai gần. Thật vui khi biết những ý kiến của người sử dụng trực tiếp khẳng định sự thành công trong thị trường ngày càng tăng của PROFINET, cũng như thấy là PROFIBUS tiếp tục tiến triển không ngừng một cách rõ ràng. Có nhiều hơn những đề tài phía dưới bên cạnh nhiều điều khác nữa.

Jörg Freitag, Chủ tịch PI

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *