Nhận bản tin Online
Bài viết mới
29 Th9 2023

Blog Tự Động Hóa

Tự động hóa

Nghiên cứu xác nhận khả năng tiết kiệm năng lượng thông qua PROFIenergy 

Một nghiên cứu của viện thông tin công nghiệp và tự động hóa, trường đại học khoa học ứng dụng Cologne thừa nhận khả năng tiết kiệm 50% hoặc hơn trong suốt giai đoạn ngừng là kết quả của việc sử dụng PROFIenergy. Cho đến bây giờ, hầu như không 1 giá trị kinh nghiệm nào và chỉ có những dữ liệu tổng quát hạn chế là có thể thực thi trong mối quan hệ giữa việc tiêu thụ năng lượng và chế độ hoạt động, đặc biệt cần quan tâm là trong thời gian ngừng máy. Việc đo lường đóng 1 phần trong sự nghiên cứu nhằm cung cấp những con số thật sự rõ ràng.

Những phân tích và kết quả đo được ban đầu đã thực hiện được trên các dây chuyền sản xuất tại nhà máy Daimler ở Sindelfingen và tại nhà máy Volkswagen Commercial Vehicles ở Hanover. Chế độ của toàn nhà máy và các thiết bị của nó được phân tích với việc chú ý tới đặc tuyến tải, sự phân bố tải trọng và thời gian ngừng hoạt động. Hơn nữa, ảnh hưởng của chế độ hoạt động tới mức tiêu thụ năng lượng cũng được phân tích, và sự tạm ngưng hoạt động được phân tích bằng việc chú ý tới tần số và chu kỳ. thời gian tạm ngừng và để không hoạt động có và không có kế hoạch cũng được ghi lại và được xác định. Với 15 điểm đo khác nhau có thể ghi lại đặc tuyến tải cơ bản trong nhà máy từ sự thu thập chính cung cấp cho hộ tiêu dùng cá nhân và để xác định giá trị đặc thù.

Những mẫu riêng biệt từ kết quả đo được cho biết khả năng tiết kiệm năng lượng đạt được do sử dụng PROFIenergy. Trong 1 vài khu vực sản xuất, khả năng tiết kiệm năng lượng là hơn 50%. Trong phân tích, thời gian ngưng tạm thời không hoạch định trước rõ ràng lên đến khoảng 60% cũng có thể được sử dụng bởi vì ngay cả sự ngưng tạm thời ngắn trong vòng 3 đến 5 phút cũng cần thiết phải sử dụng PROFIenergy. Việc ngừng tạm thời này tượng trưng cho khả năng tiết kiệm đáng chú ý mà có thể được khai thác bằng việc sử dụng PROFIenergy thông minh để giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng.

Những ứng dụng hướng dẫn đầu tiên của PROFIenergy đang được kiểm nghiệm với nhiều người dùng khác nhau.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *