Nhận bản tin Online
Bài viết mới
30 Th3 2023

Blog Tự Động Hóa

Nâng cao năng suất trong quá trình sản xuất cà phê và rượu ở Braxin
Khác

Nâng cao năng suất trong quá trình sản xuất cà phê và rượu ở Braxin 

Maracaj Sugar & Alcohol Mill, là một phần của tập đoàn Nova Châu Mỹ, vừa chạy thử nghiệm một giải pháp tự động hóa hoàn toàn để nâng cao năng suất trong quá trình sản xuất rượu và đường. Sử dụng PROFIBUS, ứng dụng liên quan đến các khu vực phân cấp và được cho là một trong dự án tự động hóa quan trọng nhất trong lĩnh vực này.

GANA (Automation Group of Nova American) đã nghiên cứu lựa chọn PROFIBUS trước khi dự án tự động hóa được xác định và PROFIBUS được chọn cho dự án này. Giải pháp dựa vào PLC của GE Fanuc dòng 9030. Tất cả các thiết bị thu nhận và bộ chỉ định van (116 thiết bị mạng) đều của Smar. Các thiết bị mạng bao gồm: thiết bị đo áp suất, mức, lưu lượng, nhiệt độ, bộ chuyển đổi và một trong những thiết bị quan trọng nhất là máy đo tỷ trọng/ nồng độ, có chức năng đo lường trực tiếp độ sệt, nồng độ, độ brix, INPM, …

Mạng PROFIBUS DP dài đến 450m, mạng PROFIBUS PA chiều dài trung bình 250m, cá biệt có bộ phận lên đến 4000m. Một bộ ghép IM157 và DP/PA kết nối với mỗi mạng PA sử dụng hàng rào chắn an toàn nội tại với 7 thiết bị mạng trên một hàng rào. Cấu hình hoàn thiện gồm 116 thiết bị PROFIBUS PA và 132 van giao tiêos AS từ 3 công ty khác nhau. Việc sử dụng hàng rào IS rất ít gặp trên lĩnh vực này.

Ưu điểm chẩn đoán lỗi với PROFIBUS

Theo Macaij điểm quan trọng trong việc lựa chọn PROFIBUS là ưu thế chẩn đoán lỗi và hệ thống công cụ. Gana đánh giá PROFIBUS là sự lựa chọn tố nhất cho hệ điều khiển PLC. Fabiano Andr, Lourenco, sám giát thiết bị và Roberto Vidal, phụ trách tự động hóa cho biết: “chúng tôi biết rằng, chúng tôi nhận được hỗ trợ lớn từ Smar trong suốt quá trình khởi động và vận hành. Đó là một trong những nhà máy đường và rượu quan trọng nhất trên thế giới và chúng tôi hài lòng vì kết quả đạt được”

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *