Nhận bản tin Online
Bài viết mới
21 Th7 2024

Blog Tự Động Hóa

Một công cụ để hiểu mạng của bạn
Thiết bị công nghiệp

Một công cụ để hiểu mạng của bạn 

Làm thế nào để bạn duy trì mạng lưới nhà máy lớn của bạn? Các hệ thống ngày càng trở nên phức tạp, do đó một giải pháp cần thiết để tạo ra sự rõ ràng. Atlas là tầm nhìn về tương lai của chẩn đoán Ethernet công nghiệp. Công cụ nhỏ gọn và hiệu quả này cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc hơn kiến thức về mạng lưới và tổng quan về sức khoẻ của mạng.

Atlas PROCENTEC là một công cụ hiệu quả cho tất cả mọi người trong tự động hóa công nghiệp, người có nhiệm vụ quan trọng với giảm thời gian chết. Atlas sử dụng màn hình hiển thị dễ hiểu và do đó dễ sử dụng cho mọi người. Atlas được cài đặt trên một đường ray DIN, được cắm vào mạng của bạn và sau đó tự động bắt đầu khám phá mạng của bạn. Nó sẽ nhận ra các thiết bị và bắt đầu nhận được thông tin có liên quan từ chúng. Bảng điều khiển tùy chỉnh dựa trên web cho phép bạn xem và đính kèm tất cả thông tin bên trong công cụ. Không yêu cầu cài đặt phần mềm bổ sung.
Tổng quan về tất cả các thiết bị trong mạng của bạn
Một trong những tính năng chính của Atlas là Topology tương tác năng động. Đây là tổng quan về đồ họa và phân cấp của mạng hoàn chỉnh của bạn. Topology cho thấy tất cả các thiết bị trong mạng và cách chúng được kết nối. Điều này cũng bao gồm thông tin về tất cả các thiết bị riêng biệt, sử dụng biểu tượng trạng thái theo tiêu chuẩn NAMUR. Bằng cách này, bạn sẽ nhận được thông báo về tất cả (có thể) các vấn đề bên trong mạng của bạn. Các Topology có thể được hình dung theo hai cách khác nhau: xem thiên hà và một cái nhìn cây phân cấp hơn.
Chất lượng mạng của bạn
Atlas cũng sẽ cung cấp cho bạn thông tin có giá trị về chất lượng mạng của bạn. Thông tin này được sử dụng rất phức tạp, nhưng Q-Factor (Nhân tố Chất lượng) của Atlas đơn giản hóa việc này bằng cách sử dụng thuật toán trọng số được xây dựng từ tất cả các thiết bị được kết nối trong mạng. Yếu tố Q sẽ hiển thị một số từ 0 đến 5000 (theo tiêu chuẩn ô tô) hoặc 0 đến 100% như một màn hình tương đối. Yếu tố Q cũng có thể hình dung trạng thái mạng của bạn Một màn hình hiển thị đèn giao thông cho phép tổng quan đơn giản hơn về trạng thái mạng trong ba màu.
Người dùng
• Bảo trì & Hỗ trợ
• Giám đốc nhà máy
• Dân IT chuyên nghiệp
• Kỹ sự mạng
• Nhà điều hành

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *