Nhận bản tin Online
Bài viết mới
18 Th5 2024

Blog Tự Động Hóa

Mô đun I/O MX603
Thiết bị công nghiệp

Mô đun I/O MX603 

Mô đun I/O MOX 603 là một trong những giải pháp cho mạng I/O. Một giải pháp dự phòng thực sự tận dụng truyền thông các hệ thống mở tiêu chuẩn.
Các mô đun I/O gồm rời rạc, tương tự, và các mô đun có mục đích đặc biệt khác. Mỗi mô đun cung cấp các tùy chọn cấu hình toàn diện.
Được thiết kế như là các thiết bị dựa trên vi xử lý thông minh, cho phép chúng tự quản lý các thông số truyền thông, các điều kiện lỗi và các tùy chọn người dung. Đặc tính thông minh này cho phép các mô đun được lắp đặt trong chế độ độc lập hoặc cầu hình nhiều mô đun.

Hệ thống I/O MOX 603 được thiết kế để đáp ứng hầu hết các yêu cầu I/O và điều khiển quá trình. Sản phẩm an toàn và độ tin cậy cao là yêu cầu hàng đầu. Cấu trúc hình khối cũng bảo đảm để các mô đun đảm bảo độ bền trong môi trường công nghiệp.

Hệ thống I/O MOX 603 lý tưởng phù hợp với các sản phẩm điều khiển của MOX. Tuy nhiên, hệ thống cũng có thể mở rộng với các sản phẩm của bên thứ ba.

Mỗi mô đun chứa hai cổng Modbus RS232. Các mô đun Ethernet cũng thêm khả năng giao tiếp thông qua giao thức Modnet (Modbus trên TCP/IP).

Cấu trúc hệ thống mở của hệ thống I/O nghĩa là truyền thông giao tiếp vi xử lý sẽ tận dụng nối tiếp, Ethernet, sợi quang hoặc Profibus để cung cấp bộ điều khiển chủ với các đường truyền hiệu quả đến các thiết bị I/O.
Các đặc tính
• Bộ điều khiển dựa trên vi xử lý thông minh
• Cấu trúc hệ thống mở thực hiện dự phòng ở mọi cấp độ
• Tích hợp tức thời với toàn bộ các bộ điều khiển MOX
• Cấu trúc dạng khối phù hợp với các điều kiện vận hành khắc nghiệt
• Phạm vi nhiệt độ hoạt động lớn
• Cấu hình người dùng, các mô đun tùy chọn cụ thể
• Phát hiện ngắn mạch và hở dây trên các mô đun cụ thể
• Tự động dò lỗi

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *