Nhận bản tin Online
Bài viết mới
28 Th9 2023

Blog Tự Động Hóa

MITSUBISHI ELECTRIC TRIỂN KHAI ROBOT TƯƠNG TÁC TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
Bao bì

MITSUBISHI ELECTRIC TRIỂN KHAI ROBOT TƯƠNG TÁC TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 

Assista là tên gọi của dòng Robot tương tác hay còn gọi là Co-bot (Collaborative Robot) của Mitsubishi Electric, dòng Co-bot cho phép làm việc trong không gian chung với người lao động một cách an toàn. Dòng robot này sẽ thay đổi nhận thức về Robot công nghiệp, bởi vì so với Robot công nghiệp, Co-bot Assista đơn giản hơn, dễ sử dụng hơn và linh hoạt hơn để tích hợp và tương tác với người dùng. Co-bot Mitsubishi Electric tuân theo chuẩn an toàn “ISO TS 15066”, do đó không cần tấm che chắn an toàn và hoàn toàn dễ dàng lắp đặt trong dây chuyền hiện tại.

Dễ sử dụng – vận hành tiện lợi với các nút điều khiển

Có rất nhiều điểm thuận tiện mà Co-bot Mitsubishi Electric mang tới cho hệ thống sản xuất, tuy nhiên điểm dễ thấy nhất là các nút điều khiển trên cánh tay Robot mang tới sự điều khiển dễ dàng cho mọi tác vụ. Bên cạnh đó, bảng điều khiển để lập trình hay quản lý đều được tinh giảm. Thêm vào đó, đèn Led đa màu trên Co-bot hiển thị trạng thái, như làm việc bình thường, chế độ tốc độ thấp hay tốc độ cao hoặc thông báo cảnh báo tới người vận hành.


Testocyp testosterone cypionate buy online – sports bodybuilding nandrolone phenylpropionate (npp) low carb for bodybuilding fat loss.
Dễ thiết lập

Một đặc điểm nổi trội khác của Co-bot Mitsubishi Electric là nó không yêu cầu bất cứ kỹ năng đặc biệt gì bởi vì người dùng có thể thiết lập chương trình bằng việc sử dụng ứng dụng rất trực quan là RT-Visual-Box. Ứng dụng cho phép người vận hành lập trình chương trình một cách dễ dàng với màn hình dạy Robot trực quan và ứng dụng cũng cho phép di chuyển cánh tay Co-bot và dạy các điểm làm việc dễ dàng . Vì thế, người dùng và kỹ thuật viên có thể sẵn sàng sử dụng Assista Co-bot mà không cần tới những kỹ sư robot chuyên nghiệp và giảm chi phí lao động đáng kể.

Dễ kết nối

Cuối cùng và không kém phần quan trọng, Mitsubishi Electric cung cấp dải lớn các thiết bị kết nối và ứng dụng cho Assista Co-bot, bao gồm các bộ gắp, kẹp và các thiết bị ngoại vi khác, được phát triển bởi nhóm các tổ chức uy tín, được biết đến như là các đối tác Robot MELFA. Những công cụ này có thể lập trình dễ dàng cho những tác vụ, thêm vào đó, Assista cho phép di chuyển dễ dàng như là một phần của AGV/AMR hay một Co-bot di động (AGV: thiết bị di chuyển được định hướng tự động, AMR: Robot di động tự động). Cuối cùng, cho các ứng dụng cụ thể, Co-bot Assista có thể kết hợp Camera để định vị đối tượng bằng phần mềm “RT Visual Box” với tính năng tự động lấy nét đơn giản.

Với những nổi bật như trên, có thể nhận thấy những lợi ích Co-bot Assista của Mitsubishi Electric mang lại cho những nhà máy thì rất đáng quan tâm.

Tác giả: Trần Ngọc Tùng
Mitsubishi Electric Vietnam

Hãy liên hệ với Mitsubishi Electric Việt Nam để được tư vấn giải pháp tiết kiệm năng lượng cho nhà máy của bạn.
Website: https://www.mitsubishi-electric.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/MEVNFA/

Automation Industries

 

 

 

 

 

MITSUBISHI ELECTRIC HAS LAUNCHED COLLABORATIVE ROBOT IN VIETNAM MARKET

ASSISTA is the name of new COLLABORATIVE ROBOT (Co-bot) of Mitsubishi Electric which realizes work in the same space as the worker with a safety function. This robot will change your perception of what a “ROBOT” is, because comparing with the industrial robots, Mitsubishi Assista Co-bot is simpler, easier and more flexible to integrate and collaborate with human. Mitsubishi Electric Co-bot complies with “ISO TS 15066” as safety function, hence the safety fence is not required and it can be easily installed in the existing machine line.

 Easy Control – Move easily with the operating buttons.

There are many advantages which Mitsubishi Electric Collaborative Robot can provide to the manufacturing system, but the most conspicuous one is that the operating buttons on the robot arm give you the easy control for every applications. Besides that, the teaching pendant for programming or teaching is no longer needed. Additionally, the multicolor LED on the Co-bot arm displays the status of the Co-bot, such as working normally, low speed or high-speed mode, or informing the warning signals to the operators.

Easy Setup

Another pivotal aspect of Mitsubishi Electric Co-bot is that it doesn’t require any special expertise because operators can create programs visually using intuitive operations with RT-Visual-Box – the “Visual Programming” software. This software allows operators to simply program with a “train by demonstration” programing interface and it also allows them to move the Co-bot arm position and set the working points easily. Therefore, the end users and work shop technicians can ready to use the ASSISTA with simple application without robot engineer to get significant labor saving.

Easy connecting

Last but not least, Mitsubishi Electric also provides a wide variety of components and applications for Assista Co-bot, including components-Grippers, Fingers, Vision and other peripherals-developed by a group of organizations known as MELFA Robot Partners. These tools can easily be configured for the applications, more over ASSISTA can also be setup to move freely as a part of an AGV/AMR or as a mobile co-bot (AGV: Automated Guided Vehicle, AMR: Autonomous Mobile Robot).Finally, for some specific applications, ASSISTA Co-bot and the camera can capture the target using the “RT Visual Box” with auto-focus function easily.

In view of the arguments outline above, one can conclude that the benefits of Mitsubishi Electric Assista Co-bot for many manufactures are too great to ignore.

Author: Tran Ngoc Tung
Mitsubishi Electric Vietnam

Please contact Mitsubishi Electric Vietnam for advice on energy saving solutions for your factory.

Website: https://www.mitsubishi-electric.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/MEVNFA/

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *