Nhận bản tin Online
Bài viết mới
18 Th5 2024

Blog Tự Động Hóa

MEPAFLOW600 CBM – Phần mềm cho FLOWSIC600
Tự động hóa

MEPAFLOW600 CBM – Phần mềm cho FLOWSIC600 

MEPAFLOW600 CBM là phiên bản hoàn toàn mới, dễ dùng, là phần mềm cho thiết bị FLOWSIC600. Nó tận dụng tối đa những chẩn đoán tự động được tích hợp bên trong phần mềm quản lý phần cứng tiên tiến cho thiết bị đo FLOWSIC600. Người dùng có thể làm quen với hệ thống cảnh báo được tích hợp của FLOWSIC600 đến những bộ ứng dụng cụ thể và thông tin được tự động thu thập về việc những thay đổi về độ bền bên trong thiết bị đo. Ngoài ra MEPAFLOW600 CBM cung cấp một loạt tính năng khác để đơn giản hóa việc vận hành, điều khiển, sự cân chỉnh và bảo dưỡng USM. Thiết bị đo có một cơ sở dữ liệu lưu trữ toàn bộ thông tin như thay đổi thông số, nhật ký hoạt động hoặc lịch sử hoạt động. Nó cung cấp đầy đủ việc truy cập vào một lịch sử hoạt động của thiết bị đo và làm cho nó dễ quản lý hơn so với một thiết bị đo.
• Thiết bị đo và hệ thống quản lý dữ liệu
• Cô đọng tổng quan về thông tin chuẩn đoán
• Hỗ trợ cho việc thiết lập cấu hình cảnh báo các giới hạn
• Những khả năng tuyệt vời cho những công việc phức tạp ( vd: sự điều khiển và hiệu chỉnh )
• Tự động lập bảng báo cáo và tổng quan thông tin
Thích hợp cho tất cả các ứng dụng với FLOWSIC600 ( tất cả các phiên bản firmware)

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *