Nhận bản tin Online
Bài viết mới
18 Th5 2024

Blog Tự Động Hóa

Thiết bị công nghiệp

Lưu lượng kế điện từ Bộ chuyển đổi MC 608 A/B 

Bộ chuyển đổi MC 608 A/B hỗ trợ các tunhs năng mở rộng để thực sự phù hợp cho việc đo lường và thuận tiện cho ngành xây dựng, công-nông nghiệp và đo lưu lượng trong công nghiệp xử lý nước thải.Bộ chuyển đổi MC 608 cũng là lý tưởng thích hợp cho các ngành hóa học, F&B, khai khoáng, nông nghiệp và các ngành công nghiệp cần đến việc đo lưu lượng dòng chảy chính xác.Có thể cấu hình cho bộ chuyển đổi này trực tiếp ngay trên 4 nút lập trình ở phía trước mặt hiển thị hoặc dùng cửa sổ lập trình giao diện với IrDA hoặc MODBUS RTU qua cổng RS485.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *