Nhận bản tin Online
Bài viết mới
21 Th7 2024

Blog Tự Động Hóa

Đo lường

Lưu lượng kế dạng kẹp dùng sóng siêu âm 

Lưu lượng kế dạng kẹp dùng sóng siêu âm mới Sitrans FST020 của Siemens Industry Automation Division được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng cơ bản nó chỉ có chức năng đo dòng chảy trong ống và với các khả năng truyền thông dễ dàng. Thiết bị đo lường có thể đo bất kỳ dòng chảy và đáp ứng đủ các yêu cầu của công nghiệp như nước và nước thải. HVAC (hệ thống nhiệt, thông gió,và điều hòa nhiệt độ ), năng lượng và hóa học. Sitrans FST020 có thể được lắp đặt bên trong các ống dẫn lên tới DN 9000 (360 inch), việc cấu hình đơn giản và cài đặt nhanh chóng.

Sitrans FST020 đáp ứng được các yêu các yêu cầu cho lĩnh vực xử lý về nước và nước thải, HVAC, năng lượng hóa học và các ứng ụng điều khiển qui trình công nghiệp nói chung, bao gồm các kênh đo lường đơn và việc lựa chọn cấu hình được đơn giản hóa. Với những tính năng nổi bật của sản phẩm sẽ là sự lựa chọn hàng đầu, trong khi vẫn còn đưa ra một số giải pháp phù hợp với các yêu cầu công nghiệp. Thiết bị cũng được trang bị chuẩn truyền thông RS232 và một thiết kế cho người dùng và đơn giản hơn, điều đó đảm bảo cấu hình cách cài đặt dễ dàng. Lưu lượng kế dạng kẹp Sitrans FST020 đặc biệt phù hợp cho các cài đặt và ứng dụng, trong môi trường chất lỏng áp suất cao, độc hại hay ăn mòn trừ các lựa chọn cắt ống dẫn.
Độ chính xác của lưu lượng kế dạng kẹp Sitrans FST020 mới là 1-2% và như tất cả các lưu lượng kế dạng kẹp dùng sóng siêu âm khác của Siemens đưa ra thành quả tuyệt vời và một kết quả đo lường đáng tin cậy. Sitrans FST020 cũng có những nét đặc biệt của công nghệ cảm biến siêu âm WibeBeam điều chỉnh được thời gian truyền, cho phép tiếp tục hoạt động thậm chí trên các ứng dụng khó khăn nhất. Thiết bị còn có độ nhạy và khả năng lặp lại cao để thay đỗi kiểu dòng chảy và các thuộc tính vật lý.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *