Nhận bản tin Online
Bài viết mới
29 Th9 2023

Blog Tự Động Hóa

Lucerne: tiềm năng PROFIenergy đã được xác định
Khoa học & công nghệ

Lucerne: tiềm năng PROFIenergy đã được xác định 

Giáo sư Frithjof Klasen viện thông tin công nghiệp và tự động hóa (AIT)

Giáo sư Frithjof Klasen đến từ viện thông tin công nghiệp và tự động hóa (AIT), phân viện đại học khoa học ứng dụng trình bày kết quả của việc phân tích, truyền tải điện năng toàn diện được thực hiện ở 2 nhà máy tự động hóa để hiểu đầy đủ cách sử dụng năng lượng, và vì thế PROFIenergy có thể được ứng dụng 1 cách tốt nhất.
Dự án tập trung vào lĩnh vực dây chuyền sản xuất điển hình và bao hàm cả việc báo cáo và phân tích điện năng đặc trưng cho tiêu dùng cá nhân – bao hàm hệ thống rô bốt – từ cấp nhà máy xuống cấp thiết bị. Nó bao gồm sự nghiên cứu mức tiêu thụ điện năng và sự đầu tư cho nhiều loại hình năng lượng khác nhau (ví dụ như khí nén) đồng thời với 1 sự phân tích tần suất và chu kỳ những lần ngắt và thời gian chết.
15 thiết bị đo lường được sử dụng để ghi thông số điện áp, dòng điện và công suất 1 cách liên tục trong hơn 7 ngày. Dữ liệu được đo lường đồng bộ với tình hình máy móc hoạt động tại nhà máy, đặc tuyến tải/mức tiêu thụ điện năng cho phép, mức tiêu thụ điện năng tối đa, mức tiêu thụ điện năng trung bình cơ bản và trong suốt thời gian nghỉ có và không có trong kế hoạch để xác định được. Một đặc tuyến tải nạp liệu cơ bản được thể hiện ở trên đã chỉ ra rằng mức điện năng tiêu thụ trung bình trong suốt quá trình sản xuất (ví dụ như trả cho cái gì) và được sử dụng trong suốt quá trình ngừng sản xuất có và không có kế hoạch.
Ông Klasen nói rằng tiềm năng cho nhà máy mở rộng việc tiết kiệm điện năng rất lớn, có thể tiết kiệm 33% điện năng và CO2 cho 2 ca sản xuất và hơn 5 ngày làm việc cộng với 2 ngày cuối tuần. Tuy nhiên, những gì ông gọi là ’khái niệm nhà máy đầy đủ’ ‘adequate plant concepts’ đòi hỏi: “hoạt động của nhà máy phải xác định rõ ràng những yêu cầu của mình cho nhà sản xuất thiết bị và linh kiện, chế độ chờ chỉ được sử dụng nếu đảm bảo sự khởi động không gặp sự cố gì”. Ấn bản của giáo sư Klasen sẽ được xuất bản trong thời gian ngắn nhất.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *