Nhận bản tin Online
Bài viết mới
03 Th10 2023

Blog Tự Động Hóa

Khoa học & công nghệ

Loạt sản phẩm đa dạng TURCK dành cho mạng lưới PROFIBUS cung cấp giải pháp đáng tin cậy cho phương tiện xử lý nước quy mô lớn tại Singapore 

Điều này được dùng trong xử lý nước sử dụng thiết bị màng lọc và làm sạch hệ thống, đẩy bỏ chất dư thừa với một hệ thống kiểm soát và mang lại nguồn nước sạch cho 100% khu vực thành phố. Đại diện cho tiến trình cài đặt, tổng số là 550 PROFIBUS DP I /O số điểm sẽ được tích hợp.
PROFIBUS là số một trong những fieldbus công nghiệp, ứng dụng ngày hôm nay, và chính
là một lựa chọn cho các tiêu chuẩn này tiết kiệm cáp trên cài đặt, chi phí, và cung cấp hệ thống  quản lý tài sản và chẩn đoán các tính năng cao cấp với bảo trì cho các hoạt động hàng ngày.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *