Nhận bản tin Online
Bài viết mới
14 Th4 2024

Blog Tự Động Hóa

Lập trình trực quan-công cụ cho các ứng dụng thời gian thực
Tự động hóa

Lập trình trực quan-công cụ cho các ứng dụng thời gian thực 

DACHSview là 1 khối hàm cơ sở cho hệ thống lập trình trực quan tạo sự phát triển cho các ứng dụng dựa theo sự biến đổi thời gian thực.
Công cụ lập trình dựa trên MS-Windows và cho phép tạo code trực giác cho hệ thống RTOS. Code này sẽ được cập nhật từ workbench vào real-time targets bằng đường truyền TCP/IP. Liên kết này cũng được sử dụng cho online debugging và parametrization. Workbench bao gồm thư viện các hàm để lập trình, và hàm hệ thống đặc biệt liên quan tới RTOS chẳng hạn như truyền thông tin qua.

Ví dụ về thiết bị nhận/phản hồi

Sự tùy chọn cho DACHSview là các thư viện cho visualization, data base handling, và bus trường :CAN, CANopen, PROFIBUS-DP, PROFINET, Ethernet Powerlink, INTERBUS, EtherCAT etc.

Sự tích hợp với các thiết bi I/O khác là có thể. Thiết bị I/O cấp thấp có thể được phát triển dễ dàng bởi DACHSview cũng được đưa ra để truy cập đến phần cứng.

khối chức năng có thể được sử dụng để định nghĩa người dùng mới – những khối hàm riêng biệt trong thứ bậc.
DACHSview, -SDL và -HDB là sự kết hợp lý tưởng để thực hiện các ứng dụng SCADA 1 cách tốt nhất và linh hoạt.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *