Nhận bản tin Online
Bài viết mới
03 Th10 2023

Blog Tự Động Hóa

Đào tạo nâng cao

Khóa đào tạo kỹ sư lấy chứng chỉ PROFINET 

Khoá đào tạo này sẽ cung cấp kiến thức kỹ thuật chi tiết về công nghệ PROFINET và những thuận lợi của nó cho quá trình sản xuất và tự động hoá của bạn. So sánh với PROFIBUS thường xuyên được thực hiện. PROFIBUS là tiêu chuẩn hiện tại và PROFINET là một cải tiến quan tâm.

PROFINET sử dụng Ethernet công nghiệp như là phương tiện truyền đạt, trong đó có nhiều hình tượng như là khu vực màu xám cho người sử dụng: cáp, an ninh, tất định luật và tốc độ. Nhưng có những khía cạnh quan trọng hơn mà không ai sẵn lòng trả lời: có duy trì thay đổi hoạt động không? Điều gì sẽ xảy ra khi cáp có sự xáo trộn? giải pháp tự động hoá quy trình, chi phí đầu tư và bao nhiêu nhà sản xuất sẽ cung cấp sản phẩm?
Khoá đào tạo này sẽ cho một cái nhìn gần về những mục này để những người tham gia tự tin đánh giá chính mình nếu PROFINET là một giải pháp thích hợp cho nhu cầu tự động hoá của mình và có thể tự thiết kế một ứng dụng thích hợp. Tất cả các môn học sẽ được hoàn thành bằng một buổi thực hành và chứng minh để có thể liên kết với thực tế bên ngoài.
Cuối khoá đào tạo sẽ có một đợt thi lý thuyết. Những người tham gia đã vượt qua khoá đào tao cấp chứng chỉ PROFINET sẽ được cấp một giấy chứng nhận chính thức.
Sự kiện này được tổ chức bởi các chuyên gia của PROCENTEC những người đang triển khai liên tục trên toàn thế giới để thực hiện các dự án và các buổi đào tạo. Họ có thể thông báo cho bạn về những lợi thế và thành quả của công nghệ PROFINET một cách thực tế.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *