Nhận bản tin Online
Bài viết mới
18 Th5 2024

Blog Tự Động Hóa

Hội nghị Thiết kế Hệ thống bằng Đồ họa – LabVIEW với Các Nền Tảng Nhúng
Khoa học & công nghệ

Hội nghị Thiết kế Hệ thống bằng Đồ họa – LabVIEW với Các Nền Tảng Nhúng 

Buổi hội nghị này đặc biệt dành cho các nhà phát triển và nghiên cứu học thuật trưng bày các giải pháp của NI cho thế giới thiết kế nhúng. Trong sự kiện này, họ sẽ trình bày đến các khách hàng hướng tiếp cận mang tính cách mạng của NI, thay đổi cách xây dựng và phát triển với khái niệm Thiết kế Hệ thống bằng Đồ họa.

Sản phẩm hàng đầu của NI có tên gọi LabVIEW. Đó là một nền tảng lập trình bằng đồ họa cho phép ứng dụng khái niệm Thiết kế Hệ thống bằng Đồ họa trong các công việc hằng ngày, từ giảng dạy sinh viên các khái niệm nhúng, chế tạo mẫu các dự án nhúng đến triển khai các giải pháp nhúng hoàn chỉnh.

Trong sự kiện này, NI sẽ trình bày đến khách hàng bằng cách sử dụng LabVIEW trong các ứng dụng khác nhau và sẽ nhận ra rằng việc sử dụng LabVIEW mở rộng đến tất cả các dòng sản phẩm mà NI mang lại các sản phẩm nhúng của NI đi tới mọi hướng từ Đồ chơi cho trẻ em đến Tự động hóa trong công nghiệp. Sẽ có những phần thể hiện mang lại kinh nghiệm trực tiếp trong nhiều lĩnh vực công nghệ khác nhau.

Chi tiết Sản phẩm kĩ thuật sẽ được trình bày:

    Nền tảng lập trình bằng đồ họa NI LabVIEW 8.6 và các tính năng
    Thu thập Dữ liệu không dây từ nhiều cảm biến khác nhau với NI WiFi DAQ
    Dùng LabVIEW để lập trình target board vi xử lí nhúng ARM
    Single-Board RIO của NI, board kích thước nhỏ phát triển trên công nghệ FPGA cho việc tích hợp và triển khai nhúng đếm nhập xuất cao.
    Nền tảng CompactRIO của NI cho việc triển khai nhúng trong các điều kiện khắc nghiệt.
    Kinh nghiệm thực hành với lập trình LabVIEW.

Những ai nên tham dự?

Các viện sĩ, nhà phát triển, và lập trình viên liên quan đến công nghệ thiết kế nhúng tìm kiếm một nền tảng dễ tiếp thu và triển khai nhanh cho các dự án nhúng.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *