Nhận bản tin Online
Bài viết mới
14 Th6 2024

Blog Tự Động Hóa

Hội nghị  thành viên Hirschmann INET Roll Out Partners Conference 2010
Hoạt động trong & ngoài nước

Hội nghị thành viên Hirschmann INET Roll Out Partners Conference 2010 

Singapore – Tiếp tục những điều đạt được Belden của Hirschamann™, công ty tiếp tục phát triển những thuơng hiệu quan trọng, bao gồm the Hirschmann™ và danh mục mở rộng các sản phẩm.

Belden tiếp tục đánh giá lại những mục tiêu của thị trường bằng cách mở rộng các kênh phân bố, luôn thúc đẩy thị trường dựa trên những điểm chính mà thị trường cần, bằng cách giới thiệu những sản phẩm mới, chất lượng và cung cấp những giải pháp công nghiệp hoàn chỉnh nhất.

Hội nghị INET thường niên lần thứ 6 cho Hirschmann Partners Conference gần đây được tổ chức ở Holiday Inn Resort Baruna Bali, trung tâm Spa gần bãi biển yên bình, mất khoảng 10 phút từ sân bay quốc gia Denpasar.

Hội nghị, được mở đầu bằng bài phát biểu của Keith Mauck, gần đây được chọn làm phó chủ tịch của Sales & Marketing và Chua Teck Guan, giám đốc cho SEA & NA. Bài phát biểu bao quát toàn bộ các chiến lược Go-To-Market, phát triển các kênh cũng như những chiến lược ở AP.

Các đại biểu của hội nghị được xem các sản phẩm mới nhất và hiện đại nhất, được trình trực tiếp bởi giám đốc sản xuất Hirschmann đến từ Đức, Photo L-R) Juergen Schmid, Olaf Schilperoort và Mark Cooksley đã tạo ra những luồng khí mới cho hội nghị. Xuyên suốt buổi hội nghị, các đối tác khu vực và nhà bán hàng đã chia sẻ những vấn đề đang diễn ra trong thị trường này, những vấn đề thông qua sẽ được thực hiện ở các quốc gia.
“ Belden tiếp tục đầu tư vào những điểm quan trọng ở thị trường này, mô hình tiếp cận thị trường. Mục đích của hệ thống Belden Market Delivery là tập trung vào những điểm quan trọng cho sự phát triển kinh doanh trong tương lai ở khu vực này. Mô hình này tiếp tục nhấn mạnh vào những dấu hiệu quan trọng của đối tác như là một trong những đóng góp vào thành công của chúng ta , theo lời của Keith Mauck.” Cái chúng ta đang mong muốn là cái mà công ty cần thực hiện, và nó là qui trình liên tục.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *