Nhận bản tin Online
Bài viết mới
21 Th2 2024

Blog Tự Động Hóa

Khoa học & công nghệ

Hilscher công bố chip netX 90 

Hilscher công bố netX 90, một sự truyền động điều khiển sung mang tính đột phá cho gia đình netX của ASIC. NetX 90 là chip kết nối mới nhất và tiên tiến nhất cho các thiết bị nô lệ kèm theo. Chip này giải quyết một thực tế rằng một tỷ lệ lớn các thiết bị nô lệ được sử dụng ngày nay sẽ phải được thay thế và / hoặc cập nhật nếu các mối đe dọa nguy cơ mạng sẽ được phản hồi đầy đủ cho các ứng dụng Internet trên Internet và công nghiệp (IIoT).

NetX 90 không chỉ cung cấp kết nối truyền động điều khiển quát cho tất cả các Ethernets Real Time (RTE) truyền động điều khiển biến bao gồm PROFINET, nó là “IoT-ready” với sự hỗ trợ cho OPC UA và MQTT, và nó cũng có thể dễ dàng giao tiếp với tất cả các bus cảm biến hiện đại. Khả năng IO-Link cũng đã được cải thiện.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *