Nhận bản tin Online
Bài viết mới
18 Th5 2024

Blog Tự Động Hóa

Hệ thống SCADA tập trung
Tự động hóa

Hệ thống SCADA tập trung 

Nhiều công ty Utilities đã sẵn sàng thay thế một hệ thống điều khiển từ xa toàn diện SCADA và hệ thống quản trị mạng (NMS). Những hệ thống này thông thường được xây dựng xung quanh bảng giám sát và điều khiển của trạm chính cơ bản và hệ thống chuyển giao. Rất nhiều thiết bị trên hệ thống phân phối thứ cấp ở bên ngoài bất cứ mẫu nào của bộ điều khiển và giám sát từ xa.
Việc đưa mạng lưới phân bố cấp 2 dưới cánh của hệ thống kiểm soát SCADA có sẵn là cốt lõi của những những gì Radius cung cấp. Tại những điểm quan trọng, Radius có thể cho phép những cổng chiến lược vào trong mạng SCADA, bởi sự triển khai tập trung của bộ SCADA.
Radius NM-CCU là một mạng dữ liệu tập trung có thể liên kết với trạm Radius NetMan ngoài với bất kỳ hệ SCADA nào. Bằng việc giám sát tình trạng dữ liệu tự và gửi tín hiệu đến trạm ngoài, NM-CCU họat động như là một bộ điều khiển hòan chỉnh và hệ thống giao tiếp dành cho mạng lưới phân phối điện. Với HMI trực quan, NM-CCU cũng có thể họat động như một dữ liệu tập trung độc lập/hoặc là một SCADA RTU sơ cấp.
Ě NEMA kích cỡ 42 1,8 dộ cho mỗi bước : động cơ bước không chổi than + điện tử họ
Ě Dòng điện: từ 120 đến 240 VAC
ĚCác thiết lập cài đặt giải pháp 20 vi bước
Ě Mô men xoắn đến 1850 oz-in (1304N-cm)

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *