Nhận bản tin Online
Bài viết mới
21 Th7 2024

Blog Tự Động Hóa

Hệ thống điều khiển Micro800
Thiết bị công nghiệp

Hệ thống điều khiển Micro800 

Hệ thống điều khiển Micro800™ dễ dàng lắp đặt và bảo trì. Một gói phần mềm ứng dụng cho toàn bộ họ sản phẩm. Những hệ thống này chỉ cung cấp đủ bộ điều khiển cho các máy đơn lẻ, giá thành thấp. Bạn có thể chỉ cần mua chức năng bạn cần và sử dụng mô đun plug-in để xác định hệ thống của bạn với các ứng dụng cần thiết.
Các tính năng
• Các bộ điều khiển kích cỡ nhỏ (10…48pts) — được thiết kế cho các máy độc lập giá thành thấp.
• Mô đun Plug-in xác định bộ điều khiển Micro800™, do đó bạn chỉ cần trả tiền cho công suất cần thiết.
• Phần mềm cấu hình đơn lẻ cho PLC, HMI, và bộ truyền động.
• Cổng USB gắn liền vào mỗi bộ điều khiển.
• Tương thích với các bộ truyền động PowerFlex® 4-class (4, 40, 400, 40P, 4M)
• Hoạt động với tất cả giao diện đồ họa PanelView™ .
• Giao diện đồ họa PanelView Component cho hiệu quả kinh tế.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *